Překlady, tlumočení a korektury

Nabídka překladů a tlumočení v kombinaci jazyků: polština, čeština.

 • kvalitní překlady veškerých Vašich technických, obchodních, informačních, propagačních materiálů a jiných písemností do polského jazyka na profesionální úrovni, včetně ověření soudním překladatelem
 • tlumočení v kombinaci jazyků: polština, čeština
 • jazyková a stylistická korektura rodilými mluvčími
 • tlumočení kdekoliv v ČR i v zahraničí
 • překlady s ověřením soudním překladatelem

Mgr. Katarzyna Filgasová

soudní tlumočník jazyka polského – jmenována rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 31.8.2004, č.j. Spr 3203/2003
soudní tlumočník jazyka českého – jmenována ministrem spravedlnosti Polské republiky dne 17. dubna 2013, č.j. TP/120/13

 • simultánní nebo kabinové tlumočení mezinárodních konferencí
 • tlumočení při obchodních jednáních
 • překlady odborných, technických, obchodních a právnických textů, smluv, reklamních materiálů, ceníků, podkladů pro veřejné soutěže, lokalizace software atd.

Základní ceny

překlady

 • z jazyka polského do jazyka českého – 390,- Kč/1 normostránku tj. za 1800 úhozů, včetně mezer
 • z jazyka českého do jazyka polského – 390,- Kč/ 1 NS
 • překlady z jazyka polského do českého se soudním ověřením – 600,- Kč/ 1 NS
 • překlady z jazyka českého do polského se soudním ověřením – 600,- Kč/ 1 NS

tlumočení

 • konsekutivní
  základní sazba – 9000,- Kč/8 hodin; event. 5000,- Kč/4 hodiny
 • simultánní / kabinové
  základní sazba – 9000,- Kč/8 hodin; event. 5000,- Kč/4 hodiny

Kontakt

Katarzyna Filgasová

 • Horní 10/1466, 140 00 Praha 4 (jen pro písemný styk)
 • tel.: 00 420 603 441 552
 • e-mail: filgasova@veltron.cz