Kontakt

Sídlo společnosti (fakturační údaje)

  • VELTRON spol. s r.o., Turistická 1786/14, 323 00 Plzeň
    Zapsáno v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4222
    IČO: 49195107

Korespondenční adresa (pro písemný styk)

  • Ing. Jaroslav Filgas, Horní 1466/10, 140 00  Praha 4 – Nusle

Telefonní a e-mailové kontakty

Ing. Jaroslav Filgas

  • mobil: +420 603 529 112; tel.: +420 261 224 927
  • email: filgas@veltron.cz

Mgr. Katarzyna Filgasová

  • mobil: +420 603 441 552; tel.:+420 261 224 927
  • email: filgasova@veltron.cz

internetové stránky

www.veltron.eu