Nasze usługi

Ukázka prezentace na veletrhuVELTRON spol. s r.o. zwraca się do Państwa z następującą ofertą

 • udzielanie wszechstronnej pomocy umożliwiającej Państwu dobrą orientację w czeskim środowisku,
 • profesjonalne tłumaczenia pisemne wszelkich materiałów reklamowych, informacyjnych, technicznych, handlowych oraz innych tekstów na język czeski, tłumaczenia ustne,
 • informacje handlowe i marketingowe, doradztwo marketingowe, analizy konkurencji,
 • realizacja badań rynkowych, budowanie sieci sprzedawców regionalnych,
 • wybór odpowiednich targów w celu prezentacji Państwa firmy w Republice Czeskiej,
 • kompleksowe usługi związane z prezentacją na targach, z obsługą stoiska włącznie
 • monitorowanie czeskich przetargów publicznych, obsługa Państwa udziału w przetargu,
 • analiza przetargów publicznych i zachowań konsumenckich w dziedzinie kupna,
 • wyszukiwanie potencjalnych partnerów handlowych, dystrybutorów, firm montażowych, projektowych i innych oraz kontakty z nimi, zgodnie z
 • wymogami klienta, budowanie bezpośrednich więzi handlowych z ostatecznymi odbiorcami,
 • udzielanie informacji techniczno-handlowych potencjalnym klientom,
 • reprezentowanie Państwa interesów w trakcie kontaktów z partnerami handlowymi, inwestorami i instytucjami państwowymi,
 • załatwianie niezbędnych pozwoleń, certyfikatów, realizacji dostaw itp.,
 • współpraca z już istniejącymi czeskimi partnerami handlowymi klienta,
 • przedstawicielstwo handlowe Państwa firmy w Republice Czeskiej,
 • zapewnianie reklamy na imprezach o charakterze specjalistycznym, technicznym, naukowym i handlowym, analiza reklamy i PR,
 • prezentacja w prasie specjalistycznej, misje handlowe, akcje promocyjne,
 • załatwianie wszelkich spraw handlowych i związanych z umowami.

Więcej informacji o niektórych usługach

Warunkiem udanej współpracy jest możliwość zaoferowania przez klienta ciekawych wyrobów na atrakcyjnych warunkach cenowych i zainteresowanie klienta perspektywicznym rynkiem czeskim.